All överklagan av kontrollavgift skall göras skriftligt till parkering@sveaekonomi.se
alternativt
Hojab Parkeringsservice, 169 81 Solna.